Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1 nov 2020- 30. juni 2021.

Barn under 16 år er gratis.

 

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:

 • Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt   160/280 kr
 • Sykebesøk på dagtid/kveld   223/357 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud     58 kr
 • Enkel pasientkontakt ved telefon, sykemelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett    69 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver  og innsending av andre prøver     57 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon)   57 kr

 

Ved E-konsultasjon/ telefon utgår samme takst som ved time på legekontoret. Gebyr hvis man ikke betaler innom 24 tim

Egenandel for frikort er 2460 kr.

 

Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort

 • Utskrift av journal     85 kr
 • Førerkortattester      450-600 kr
 • Attester til skole etc   250 kr

 

For bestilt enketime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist     160/280 kr

 

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m       63 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m                    95 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m                     134 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m                       181 kr
 • 69 36 27 00/01 Telefontid fra 09.oo – 11.30 og 13.30 – 15.00.


  69 36 27 00 / 01

  Telefontid fra 09.oo – 11.30 og 13.30 – 15.00.